Skip to main content

Helgolands Lebendige Geschichte/n

zusammengestellt von Astrid Friederichs

Hier entsteht ein Nachschlagewerk für Helgoland-Liebhaber und alle, die gern Helgolands lebendige Geschichte/n durchstöbern möchten. In vielen Archiven, Bibliotheken und Privatsammlungen schlummern bisher unentdeckte Briefe, Dokumente, Studien, Zeitungsartikel, Bücher und Bilder über Helgoland. 9.000 Titel sind hier schon chronologisch erfasst - und auch, wo und wie sie zu finden und einzusehen sind.

Astrid Friederichs, friederichs@museum-helgoland.de

P.S. Für detaillierte Forschung zu den Arbeiten der Biologischen Anstalt und der Vogelwarte Helgoland, bitte direkt an diese Institutionen wenden.

Suchergebnis

9623
 • Datum 1975
  Norddeutschland, Städte und Landschaften : colorierte Ansichten d. 19. Jh 1 Helgoland 1

  Autor/ Personen
  Röper, Gerhard (Mitverf.)
  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Buch

  Verlag/ Archiv
  Ottendorf, Commercium-Verlag - Altonaer Museum (PPN 654777519)
 • Datum 1812, 18.3.
  Ordre: Toute communication aves les Anglais a Helgoland seraconsideree comme trahison et espeionnage....

  Autor/ Personen
  Son Altesse le Duc d'Auerstadt, Prince d'Ekemühl, Marechal de l'Empire
  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  "Feuille Politique de Departement de L'Issel Superieur"

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1811, 20.2.
  On crit de BufotE le 24 Janvier: ? Helgoland est maintenant évacuée.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  "Gazette de Frise"

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1914, 23.8.
  Das „Preßbureau" veröffentlicht einen detaillierten Bericht über die See« schlacht bei Helgoland : Die Hauptrolle in diesem Kampfe spielte der englische leichte Kreuzer „Arethusa".

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  "Windauische Zeitung"

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1914, 6.9.
  Die Admiralität teilt mit: Das Unterseeboot „E 9." ist glücklich zurück-gekehrt nachdem es durch eine Mine den deutschen Kreuzer „Hela" 6 Meilen südlich von Helgoland vernichtet hat.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  "Windauische Zeitung"

  Verlag/ Archiv
  European Collections
 • Datum 1911, 19.11.
  Et is een convooi naat Helgoland vertrokken, door de princesflS. Augusta, geëscorteerd. , 'Moniteur."

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Courant van het departement van de Western Eems

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1864, 12.5.
  De Oostenrijksche schepen zijn naar Helgoland geweken. Ook de Denen schijnen sterk geleden te hebben en stevenden noordwaarts.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  "Bredasche courant"

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1800, 2.5.
  Van Helgolan'd word van den 33 January gemeld» dat daag» te vooren by dikke Nevel op een Klip geraakt is, het Deentch Brikichip gevoerd by Capt.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  "Constitutioneele oprechte Bataafsche courant"

   

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1827, 1.2.
  Ms. schip de Waterloo naar Helgoland vertrokken , waarschijnlijk om er te overwinteren.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Arnhemsche courant

   

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1864, 13. 5.
  Zy zegt dat de overwinning bij Helgoland door de Denen on eenen overmagtigen vyand behaald is e°n volledig zou geweest zoo met de Britsche kolome

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Nederlandsche staatscourant

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1864, 23.5.
  Het Engelsche fregat Aurora lag gedurende het geheele gevecht aan het zuiderpunt van Helgoland ten anker.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Nieuwe Rotterdamsche courant: staats-, handels-, nieuws- en advertieblad

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1813, 17.6.
  D.ich de zaak ruchtbaar geworden zijnde, kozen velen der vrijwilligers hunne party, en gingen uit een. fn plaatse van de verkochte 2000 man, kwamen er slechts 800 te Helgoland aan.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Feuile politique de departement du Zuiderzee -Staatskundig dagblad van het Departement der Zuiderzee

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1855, 14.5.
  Het op Helgoland en nabij Dover vereenigd wordende vreemden-legioen zal binnen 6 weken 5000 man voor het leger in de Krim kunnen leveren.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

   Leydse courant

   

   

   

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1807, 16.9.
  Het eiland Helgoland niet geproviandeerd hebbende Kannen worden, door dien de Engelfchen de f.h_r-_ weg namen, die levensmiddelen derwaard bragtcn, heeft dit ei'and zig den 4 September aen c_ Engelfche fchepen overgegeven.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

   

   

  Haagsche courant

   

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1866, 9.10.
  ...beeft plaats gehad, en dat Makje niet bemind is. omdat hy de gezindheid aan den dag legt tel opheffing der speelbank op Helgoland .

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

   

   

  Provinciale Drentsche en Asser courant

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1814, 29.1.
  Graves, van Helgoland naar-Huil; hetvolk ia geborgen en gevangen gemaakt.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

   

   

  Opregte Haarlemsche Courant

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1855, 4.8.
  De barakken op Helgoland zijn groote geitouwen en voor 5000 man ingerigt.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Utrechtsche provinciale en stads-courant : algemeen advertentieblad

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1827, 8.2.
  Men heeft hier thans uit Hamburg het stellig berigt, dat Zijner Majesteits schip Waterloo op het zand voor Helgoland ten anker ligt.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

   Rotterdamsche courant

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1887-1894
  Faune illustrée des vertébrés de la Belgique : série des oiseaux.

  Autor/ Personen
  Dubois, Alphonse
  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Verleger : C. Muquardt (Bruxelles)

  Verlag/ Archiv
  Bibliotheque Nationale de France, departement Science et technique 4-S-995
 • Datum 1902
  SCIENCES Un canon dispendieux Les ateliers Krupp viennent de fournir à l'amirauté allemande un canon destiné à la défense de Pile de Helgoland

  Autor/ Personen
  Gondry Du Jardinet, Jules
  Veröffentlicht in/ Anmerkung

   Le Journal du dimanche

  Verlag/ Archiv
  Bibliothèque nationale de France
 • Datum 1903
  histoire de l'Eau de Cologne, l'ornithologie sur l'île de Helgoland, la réhabilitation du quartier hollandais de Postdam

  Autor/ Personen
  Fédération sportive et culturelle de France. Auteur du texte
  Verlag/ Archiv
  Bibliothèque nationale de France
 • Datum 1859
  Un Congrès et non la guerre. ... L'Angleterre acquit les îles de Jersey et de Guernesey, en vue des côtes françaises, et l'île d'Helgoland dominant les bouches de l'Elbe

  Autor/ Personen
  Jerebtsov, Nikola? Arsenievitch
  Verlag/ Archiv
  Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LB56-785
 • Datum 1827, 02.21.
  Waterloo van Helgoland , den 6. dezer oaar Cuxhaven zou zeilen , en hoogstwaarfchijnlijk zich thans aldaar bevindt, om hetgeen aao deszelfs tegenwoordig nood tuig ontbreekt

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

   

   

  Utrechts volksblad: social-democratisch dagblad

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  National Library of the Netherlands
 • Datum 1779, 11.08.
  Nog werd van Hamburg het volgende gemeld, Schipper Hendrik Theunis, van Jarmouth, is by Helgoland op 't Strand, men is bezig de Lading die ten grootfte gedeelten nat is te bergen.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Noordhollandsche courant

   

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  National Library of the Netherlands - Europeana Collections
 • Datum 1855, 7.28.
  De schryver betreurt het, dat Helgoland aan Engeland is afgestaan, daar men het gevaarlyk acht eene vreemde vesting zoo naby de Duitsche kust te hebbeu.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

   

   

   

  De Curacaosche courant

   

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  National Library of the Netherlands