Skip to main content

Helgolands Lebendige Geschichte/n

zusammengestellt von Astrid Friederichs

Hier entsteht ein Nachschlagewerk für Helgoland-Liebhaber und alle, die gern Helgolands lebendige Geschichte/n durchstöbern möchten. In vielen Archiven, Bibliotheken und Privatsammlungen schlummern bisher unentdeckte Briefe, Dokumente, Studien, Zeitungsartikel, Bücher und Bilder über Helgoland.

Die Titel der ersten 9000 davon sind hier schon chronologisch aufgeführt... auch, wo und wie sie zu finden und einzusehen sind. Viele warten nur darauf endlich entdeckt zu werden.

Viel Spaß!

Astrid Friederichs, friederichs@museum-helgoland.de

P.S. Für detaillierte Forschung zu den Arbeiten der Biologischen Anstalt und der Vogelwarte Helgoland, bitte direkt an diese Institutionen wenden.

Suchergebnis

Sortiert nach: Titel/ Thema Datum Autor/ Personen Verlag/ Archiv
9611
 • Datum 1800, 2.5.
  Van Helgolan'd word van den 33 January gemeld» dat daag» te vooren by dikke Nevel op een Klip geraakt is, het Deentch Brikichip gevoerd by Capt.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  "Constitutioneele oprechte Bataafsche courant"

   

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1827, 1.2.
  Ms. schip de Waterloo naar Helgoland vertrokken , waarschijnlijk om er te overwinteren.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Arnhemsche courant

   

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1864, 13. 5.
  Zy zegt dat de overwinning bij Helgoland door de Denen on eenen overmagtigen vyand behaald is e°n volledig zou geweest zoo met de Britsche kolome

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Nederlandsche staatscourant

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1864, 23.5.
  Het Engelsche fregat Aurora lag gedurende het geheele gevecht aan het zuiderpunt van Helgoland ten anker.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Nieuwe Rotterdamsche courant: staats-, handels-, nieuws- en advertieblad

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1813, 17.6.
  D.ich de zaak ruchtbaar geworden zijnde, kozen velen der vrijwilligers hunne party, en gingen uit een. fn plaatse van de verkochte 2000 man, kwamen er slechts 800 te Helgoland aan.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Feuile politique de departement du Zuiderzee -Staatskundig dagblad van het Departement der Zuiderzee

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1855, 14.5.
  Het op Helgoland en nabij Dover vereenigd wordende vreemden-legioen zal binnen 6 weken 5000 man voor het leger in de Krim kunnen leveren.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

   Leydse courant

   

   

   

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1807, 16.9.
  Het eiland Helgoland niet geproviandeerd hebbende Kannen worden, door dien de Engelfchen de f.h_r-_ weg namen, die levensmiddelen derwaard bragtcn, heeft dit ei'and zig den 4 September aen c_ Engelfche fchepen overgegeven.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

   

   

  Haagsche courant

   

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1866, 9.10.
  ...beeft plaats gehad, en dat Makje niet bemind is. omdat hy de gezindheid aan den dag legt tel opheffing der speelbank op Helgoland .

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

   

   

  Provinciale Drentsche en Asser courant

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1814, 29.1.
  Graves, van Helgoland naar-Huil; hetvolk ia geborgen en gevangen gemaakt.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

   

   

  Opregte Haarlemsche Courant

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1855, 4.8.
  De barakken op Helgoland zijn groote geitouwen en voor 5000 man ingerigt.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Utrechtsche provinciale en stads-courant : algemeen advertentieblad

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1827, 8.2.
  Men heeft hier thans uit Hamburg het stellig berigt, dat Zijner Majesteits schip Waterloo op het zand voor Helgoland ten anker ligt.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

   Rotterdamsche courant

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1827, 02.21.
  Waterloo van Helgoland , den 6. dezer oaar Cuxhaven zou zeilen , en hoogstwaarfchijnlijk zich thans aldaar bevindt, om hetgeen aao deszelfs tegenwoordig nood tuig ontbreekt

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

   

   

  Utrechts volksblad: social-democratisch dagblad

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  National Library of the Netherlands
 • Datum 1779, 11.08.
  Nog werd van Hamburg het volgende gemeld, Schipper Hendrik Theunis, van Jarmouth, is by Helgoland op 't Strand, men is bezig de Lading die ten grootfte gedeelten nat is te bergen.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Noordhollandsche courant

   

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  National Library of the Netherlands - Europeana Collections
 • Datum 1855, 7.28.
  De schryver betreurt het, dat Helgoland aan Engeland is afgestaan, daar men het gevaarlyk acht eene vreemde vesting zoo naby de Duitsche kust te hebbeu.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

   

   

   

  De Curacaosche courant

   

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  National Library of the Netherlands
 • Datum 1808, 08.10.
  Men beeft tyding, dat de eerfte luitenant Donnereen vaar| tuig van Helgoland komende , genomen heeft , ca dat de luitenant 'Klouman zig van 5 fchepen heeft meefter gemaakt.....

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Haagsche courant

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  National Library of the Netherlands
 • Datum 1806.-3.29.
  Wersdt', van Hamburg' raar Bourdeaux gedeftlneérd, omtrent 11 myien via Helgoland den grooten maft verloren; hetzelve zou naaide I'lvc terug keren.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Haagsche courant

   

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  National Library of the Netherlands
 • Datum 1800, 03.14.
  Hearne uit Engeland , hebbende zyo Valies op Helgoland , agter gelaten; dezelve Rapporteerd dat by

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Haagsche courant

  Verlag/ Archiv
  National Library of the Netherlands
 • Datum 1800, 2.6.
  By Helgoland is door nevel op een Klip geraakt het Deenfche'Schip van G.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Amsterdamse courant

   

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  National Library of the Netherlands
 • Datum 1824, 26.10.
  Den 14 October is'een mijl van Helgoland gezonken het fchip de Vrouw Trijntje, 'kapt.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Opregte Haarlemsche Courant

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  National Library of the Netherlands - Europeana Collections
 • Datum 1810, 14.4.
  Mm weet, dat er eenige, op het klem eiland Helgoland voor tienduizend ponden aan koopwaren hadden opgeslagen, welke zij meenden, gemakkelijk op de kust te zullen kunnen ...

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Koninklijle courant

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  National Library of the Netherlands - Europeana Collections
 • Datum 1874-1875
  Helgoland: Despatches, Offices and Individuals

  Verlag/ Archiv
  The National Archives Kew (Ref. 118/50)
 • Datum 1890, 11.8.
  Zur Übergabe der Insel Helgoland - Kaiser Wilhelm auf Helgoland

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Altonaer Nachrichten - Abendausgabe

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1809
  Reise durch das Oldenburgische nach Helgoland im Jahre 1809

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  In: Der Oldenburgische Volksbote, S. 83-94

  Verlag/ Archiv
  Oldenburg
 • Datum 1939
  6 photographs w. aerial views of Wilhelmshaven and Heligoland

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  photos taken by aircraft from 149 Squadron

  Verlag/ Archiv
  National Archives, Kew (Ref. CN 5/15)
 • Datum 1834, 7. - 17.6.
  Briefe über das Seebad auf Helgoland

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  In:  Abend-Zeitung auf das Jahr 1834, S. 568

  Verlag/ Archiv
  Hrsg. Theodor Hell, Leipzig und Drsden