Skip to main content

Helgolands Lebendige Geschichte/n

zusammengestellt von Astrid Friederichs

Hier entsteht ein Nachschlagewerk für Helgoland-Liebhaber und alle,die gerne Helgolands lebendige Geschichte/n durchstöbern möchten. In vielen Archiven, Bibliotheken und Privatsammlungen schlummern bisher unentdeckte Briefe, Dokumente, Studien, Zeitungsartikel, Bücher und Bilder über Helgoland.

Die Titel der ersten 9000 davon sind hier schon chronologisch aufgeführt... auch, wo und wie sie zu finden und einzusehen sind. Viele warten nur darauf endlich entdeckt zu werden.

Viel Spaß!

Astrid Friederichs, friederichs@museum-helgoland.de

P.S. Für detaillierte Forschung zu den Arbeiten der Biologischen Anstalt und der Vogelwarte Helgoland, bitte direkt an diese Institutionen wenden.

Suchergebnis

Sortiert nach: Titel/ Thema Datum Autor/ Personen Verlag/ Archiv
9537
 • Datum 1800, 2.5.
  Van Helgolan'd word van den 33 January gemeld» dat daag» te vooren by dikke Nevel op een Klip geraakt is, het Deentch Brikichip gevoerd by Capt.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  "Constitutioneele oprechte Bataafsche courant"

   

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1827, 1.2.
  Ms. schip de Waterloo naar Helgoland vertrokken , waarschijnlijk om er te overwinteren.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Arnhemsche courant

   

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1864, 13. 5.
  Zy zegt dat de overwinning bij Helgoland door de Denen on eenen overmagtigen vyand behaald is e°n volledig zou geweest zoo met de Britsche kolome

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Nederlandsche staatscourant

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1864, 23.5.
  Het Engelsche fregat Aurora lag gedurende het geheele gevecht aan het zuiderpunt van Helgoland ten anker.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Nieuwe Rotterdamsche courant: staats-, handels-, nieuws- en advertieblad

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1813, 17.6.
  D.ich de zaak ruchtbaar geworden zijnde, kozen velen der vrijwilligers hunne party, en gingen uit een. fn plaatse van de verkochte 2000 man, kwamen er slechts 800 te Helgoland aan.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Feuile politique de departement du Zuiderzee -Staatskundig dagblad van het Departement der Zuiderzee

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1855, 14.5.
  Het op Helgoland en nabij Dover vereenigd wordende vreemden-legioen zal binnen 6 weken 5000 man voor het leger in de Krim kunnen leveren.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

   Leydse courant

   

   

   

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1807, 16.9.
  Het eiland Helgoland niet geproviandeerd hebbende Kannen worden, door dien de Engelfchen de f.h_r-_ weg namen, die levensmiddelen derwaard bragtcn, heeft dit ei'and zig den 4 September aen c_ Engelfche fchepen overgegeven.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

   

   

  Haagsche courant

   

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1866, 9.10.
  ...beeft plaats gehad, en dat Makje niet bemind is. omdat hy de gezindheid aan den dag legt tel opheffing der speelbank op Helgoland .

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

   

   

  Provinciale Drentsche en Asser courant

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1814, 29.1.
  Graves, van Helgoland naar-Huil; hetvolk ia geborgen en gevangen gemaakt.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

   

   

  Opregte Haarlemsche Courant

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1855, 4.8.
  De barakken op Helgoland zijn groote geitouwen en voor 5000 man ingerigt.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Utrechtsche provinciale en stads-courant : algemeen advertentieblad

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1827, 8.2.
  Men heeft hier thans uit Hamburg het stellig berigt, dat Zijner Majesteits schip Waterloo op het zand voor Helgoland ten anker ligt.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

   Rotterdamsche courant

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  Europeana Collections
 • Datum 1827, 02.21.
  Waterloo van Helgoland , den 6. dezer oaar Cuxhaven zou zeilen , en hoogstwaarfchijnlijk zich thans aldaar bevindt, om hetgeen aao deszelfs tegenwoordig nood tuig ontbreekt

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

   

   

  Utrechts volksblad: social-democratisch dagblad

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  National Library of the Netherlands
 • Datum 1779, 11.08.
  Nog werd van Hamburg het volgende gemeld, Schipper Hendrik Theunis, van Jarmouth, is by Helgoland op 't Strand, men is bezig de Lading die ten grootfte gedeelten nat is te bergen.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Noordhollandsche courant

   

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  National Library of the Netherlands - Europeana Collections
 • Datum 1855, 7.28.
  De schryver betreurt het, dat Helgoland aan Engeland is afgestaan, daar men het gevaarlyk acht eene vreemde vesting zoo naby de Duitsche kust te hebbeu.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

   

   

   

  De Curacaosche courant

   

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  National Library of the Netherlands
 • Datum 1808, 08.10.
  Men beeft tyding, dat de eerfte luitenant Donnereen vaar| tuig van Helgoland komende , genomen heeft , ca dat de luitenant 'Klouman zig van 5 fchepen heeft meefter gemaakt.....

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Haagsche courant

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  National Library of the Netherlands
 • Datum 1806.-3.29.
  Wersdt', van Hamburg' raar Bourdeaux gedeftlneérd, omtrent 11 myien via Helgoland den grooten maft verloren; hetzelve zou naaide I'lvc terug keren.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Haagsche courant

   

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  National Library of the Netherlands
 • Datum 1800, 03.14.
  Hearne uit Engeland , hebbende zyo Valies op Helgoland , agter gelaten; dezelve Rapporteerd dat by

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Haagsche courant

  Verlag/ Archiv
  National Library of the Netherlands
 • Datum 1800, 2.6.
  By Helgoland is door nevel op een Klip geraakt het Deenfche'Schip van G.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Amsterdamse courant

   

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  National Library of the Netherlands
 • Datum 1824, 26.10.
  Den 14 October is'een mijl van Helgoland gezonken het fchip de Vrouw Trijntje, 'kapt.

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Opregte Haarlemsche Courant

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  National Library of the Netherlands - Europeana Collections
 • Datum 1810, 14.4.
  Mm weet, dat er eenige, op het klem eiland Helgoland voor tienduizend ponden aan koopwaren hadden opgeslagen, welke zij meenden, gemakkelijk op de kust te zullen kunnen ...

  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Koninklijle courant

   

   

   

  Verlag/ Archiv
  National Library of the Netherlands - Europeana Collections
 • Datum 1891
  Blomberg, Gustav. Ship: Chantrey. Able Seaman; born 1847 Heligoland.

  Autor/ Personen
  (??)
  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Reg. of Shipping and Seamen: Agreements & Crew Lists, Ser. II.

  Verlag/ Archiv
  The National Archives Kew (Ref: BT 99/1719/30)
 • Datum 1975
  Helgoland

  Autor/ Personen
  Oetker, Friedrich
  Verlag/ Archiv
  1855 Berlin , 1975 Nachdruck Bremen
 • Datum 2010
  Die Fauna von Helgoland

  Autor/ Personen
  TOrrIE, K.W Dalla
  Verlag/ Archiv
  Biblio Bazaar
 • Datum 1853, 23.10.
  "A.A.B"(?) bespricht Eventualitäten eines Krieges zwischen England und Rußland

  Autor/ Personen
  "A.A.B"
  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Altonaer Nachrichten

  Verlag/ Archiv
  Staats- und Universitätsbibliothek, Hamburg
 • Datum 1958, 2.9.
  Plötzlich lagen sie sich in den Armen. Nach 20 Jahren feiern zwei Helgoländer auf der "Glückauf" ein Wiedersehen.

  Autor/ Personen
  "Eier Heini" - Tina aus Delmenhorst
  Veröffentlicht in/ Anmerkung

  Delmenhorster Kreisblatt    Foto

  Verlag/ Archiv
  Merleker Sammlung, Museum Helgoland